top of page

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane, okrem prepravnej spoločnosti na dodanie tovaru alebo poskytovania služieb, ani orgánom verejnej moci v prípade kontroly.
3. Prevádzkovateľ získava od kupujúceho tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa pre doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa Vami poskytnuté osobné údaje sú spracovávané za účelom správneho vybavenia vašej objednávky.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré boli spracované v bezpečnostnej smernici.
5. Pokiaľ kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, zaviazal sa zasielať hlavne e-mailové správy na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktom alebo zaslaním e-mailu - e-mail na kontaktnú adresu.
6. Kupujúci môže svoj súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov, ktoré okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany už nebudeme používať vaše osobné údaje, ktoré poskytnete na marketingové účely.
7. Pokiaľ kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, registrácia vo vernostnom programe súhlasila so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
8. Kupujúci môže svoj súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov, ktoré okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany už nebudeme používať osobné údaje, ktoré poskytnete vo vernostnom programe.

bottom of page